Å komme seg ut av en gjeldsknipe kan være vanskelig og det er ikke alltid lett å vite hvor man begynner. Med regninger som stabler seg opp og inkassoselskaper som maser er du nødt til å gå kraftig til verks for å løse situasjonen.

Skal du komme deg ut av gjeldsknipa er det viktig at gjelden først senkes til et håndterbart nivå. Her viser vi deg hvordan du går frem for å løse problemet.

Steg 1: Sorter gjelden etter beløpsstørrelse og forfallsdato

En medvirkende årsak til at mange nordmenn havner i en gjeldsfelle er den selvforsterkende effekten som følger med en dårlig privatøkonomi.

Inkassosalær og forsinkelsesgebyr kan føre til at relativt små beløp dobler seg i løpet av kort tid. Begynn derfor med å lage en oversikt over alle utestående krav, sortert etter forfallsdato og beløpsstørrelse.

Huskeregelen er at du aldri bør la en faktura gå til forfall og at du bør slette alle betalingsanmerkninger først. Kun et lite antall banker (slik som Bank2) tilbyr refinansiering til kunder med betalingsproblemer.

Steg 2: Be kreditorene dine om pusterom

Med mindre du kontakter kreditorene direkte vil fakturaene automatisk gå til forfall. Som et alternativ kan det lønne seg å kontakte kreditor og be om at innbetalingene utsettes.

Kreditorer er som oftest villige til å samarbeide med deg så fremt du overholder avtaler underveis.

Har du først havnet i gjeldsfella er det viktig at du skaffer deg ekstra økonomisk pusterom. Det innebærer at du ber om betalingsutsettelser slik at du kan dekke alle regninger som avtalt. Fokuser alltid på de mest kostbare kravene som bærer den høyeste effektive renten.

Det finnes ingen garanti for at kreditor er villig til å gi deg betalingsutsettelse, men det er likevel verdt et forsøk.

Steg 3: Søk om refinansiering

Så fort du har laget en komplett oversikt over privatøkonomien bør du søke om refinansiering hos flere banker samtidig.

Når du søker flere steder øker også sjansen for å motta et gunstig lånetilbud. Det forutsetter at du allerede har slettet inkassosakene og eventuelle betalingsanmerkninger.

Forbrukslån er en populær løsning blant de som ønsker refinansiering på grunn av fleksibiliteten som følger med. Har du en middels kredittverdighet er det mulig å motta forbrukslån med et rentenivå ned mot 10 til 12 prosent.

Steg 4: Slett gjelden

Gir banken deg tilslag på søknaden blir neste steg å sette i gang med selve refinansieringen. Målet er å slette den mest kostbare gjelden via et nytt lån med lavere rentekostnad.

Målet med refinansiering er todelt. Når du sletter flere små krav vil du også redusere arbeidsmengden som følger med en uoversiktlig privatøkonomi. I stedet betaler du kun ett avdrag per måned og du forholder deg kun til én bank.

Vurder å søke om frivillig gjeldsordning

I noen tilfeller lar det seg ikke gjøre å refinansiere gjelden eller å få privatøkonomien under kontroll. Årsakene varierer, men kommer som oftest av kreditors manglende samarbeidsvilje eller at gjelden er for høy.

I slike tilfeller bør du vurdere å søke om frivillig gjeldsordning. Det er en statlig ordning ment å hjelpe gjeldstyngede nordmenn.

I korte trekk blir du underlagt en gjeldsordning som strekker seg over 5 år. På denne tiden vil du foreta innbetalinger til alle kreditorer og leve på minst mulig penger hver måned. Til gjengjeld vil kreditorene bli varslet i skriftlig form og bedt om å inngå avtaler der deler av gjelden slettes.

Er ikke kreditor villig til å inngå et kompromiss vil statens representanter kunne foreta en gjennomskjæring ved å slette deler av gjelden ved tvang.