Er du redd for at alt økonomisk håp er ute om du får en betalingsanmerkning? Det finnes heldigvis ting du kan gjøre for å ordne opp. I denne artikkelen forklarer vi alt du trenger å vite om betalingsanmerkninger, og hvordan du kan bli kvitt dem.

Hva er betalingsanmerkninger?

Du kan få en betalingsanmerkning hvis du har ubetalte inkassosaker som fører til at pengene til slutt kreves inn med tvang. Her er noen situasjoner som kan føre til betalingsanmerkning:

 • At bedriften går konkurs
 • Dom fra Forliksrådet
 • Du har ikke betalt dine månedlige avdrag på for eksempel et lån
 • Ubetalte regninger og inkassokrav

Det er ikke slik at en forsinket betaling, purring eller inkassovarsel i seg selv gir anmerkning. Når du får purring på en regning, har du to uker på deg til å betale. Hvis du ikke betaler innen forfallsdato, vil du derimot risikere å få et varsel om inkasso.

Det neste steget er en betalingsoppfordring, som etterfølges av at saken sendes til Forliksrådet. Dette er et meklingsråd, og Norges laveste domstol. Et inkassokrav overføres hit når en rettsprosess er satt i gang, og du står i fare for å få en betalingsanmerkning.

Sjekk om du har betalingsanmerkninger

Hvis du er usikker på om du har en anmerkning, kan du kredittsjekke deg selv hos et kredittopplysningsbyrå. Du kan også se om ditt inkassokrav er blitt slettet i systemet, hvis du nettopp har betalt dette. Det kan ta inntil seks dager fra kravet er betalt til anmerkningen er borte.

Unngå økonomiske problemer

Det er mange ting som kan påvirke økonomien. Det er heller ikke alltid mulig å betale en regning før den går til inkasso. Hvis du først har havnet i en vanskelig økonomisk situasjon, finnes det noen enkle grep du kan ta:

 • Ta kontakt med utsender av faktura
 • Kontakt inkassoselskapet
 • Be om utsettelse eller en nedbetalingsplan

Ta kontakt med selskapet som har sendt regningen om du ikke kan betale den med én gang. Hvis saken allerede har gått til inkasso, er det viktig at du tar kontakt med inkassoselskapet så fort som mulig. De fleste firmaer tilbyr utsettelse eller hjelper deg å sette opp en nedbetalingsplan. Slik kan du unngå inkasso, og dermed også betalingsanmerkninger.

Om det skulle gå så langt at du får varsel om anmerkning, har du fremdeles litt tid til å ordne opp for deg. Du har inntil 30 dager på deg til å betale, fra dagen du blir varslet.

Konsekvenser

Betalingsanmerkninger viser at du ikke har betalt for deg, og dermed ikke respektert en avtale. Dette har videre en negativ innvirkning på økonomien din.

Kredittscore og kredittsjekk

Betalingsanmerkninger vil hovedsakelig påvirke kredittscoren din. Det er denne banker og långivere først ser på når de skal avgjøre om du bør godkjennes for ulike typer lån. Betalingsanmerkninger kan også gjøre det vanskelig å starte abonnement på nødvendige ting som mobiltelefon, strøm, forsikring eller andre tjenester som krever kredittsjekk. Andre faktorer som kan påvirke kredittscoren din er:

 • Alder
 • Inntekt
 • Gjeld
 • Næringsinteresser
 • Betalingshistorikk

Bankene må gjøre en kredittsjekk av deg som søker for å beregne din evne til å nedbetale lånet. Om du har en lav kredittscore, kan du for eksempel få høyere renter på lån.

Innvirkning på lån

Skal du søke om lån til bil eller bolig, må du som oftest ha en høy kredittscore. Du bør heller ikke ha aktive inkassosaker eller betalingsanmerkninger. Dette gjelder spesielt lån uten sikkerhet, som forbrukslån og kredittkort. Heldigvis finnes det likevel muligheter for å få lån, selv med betalingsanmerkninger. Du må da oppfylle ett av følgende krav:

 • At noen kan kausjonere for deg
 • Du eier bolig og kan tilby sikkerhet i denne
 • Du kan vise til at du har fast inntekt og kan betale for deg

Refinansiering med betalingsanmerkninger

En kausjonist gir en garanti for at lånet nedbetales ved å stille pant i sin egen bolig. Om du ikke klarer å betale avdragene dine, er det kausjonisten som tar ansvaret for dette.

Du kan også søke om refinansiering med sikkerhet i bolig, om du eier hus eller leilighet. Refinansiering gir deg muligheten til å betale ut kravet som ga anmerkningen. Husk at ikke alle banker tilbyr lån hvis du har økonomiske problemer, samt at lånet da kan bli dyrere. Dette skyldes at renten blir satt høyere når banken tar risikoen ved å låne deg penger.

Du må også kunne bevise at du klarer å betale for deg. Her kan du vise til en månedlig inntekt, eller at du eier en bolig som kan selges.

Hvordan bli kvitt din betalingsanmerkning

Det er heldigvis mulig å bli kvitt betalingsanmerkninger, slik at de ikke påvirker økonomien din negativt i fremtiden. Dette gjøres på tre måter:

 • Betal hele kravet
 • Sett opp en nedbetalingsavtale
 • Søk om refinansiering med sikkerhet i bolig

Dersom du har muligheten, lønner det seg naturligvis å betale kravet i sin helhet. Dette inkluderer renter og purregebyrer. Hvis dette ikke er mulig, kan du sette opp en nedbetalingsplan. Det kan være en trøst å vite at kreditor er nødt til å slette både saken og anmerkningen så snart siste innbetaling er gjort. Hvis du opplever at anmerkningen ikke blir slettet, kan du ta kontakt med namsmannen eller inkassobyrået som opprettet kravet.

Foreldelsesfrist

Inkassokrav og betalingsanmerkninger som er over fire år gamle vil bli slettet. Hvis kravet ikke er betalt innen de fire årene, kan inkassoselskapet derimot gå til retten med saken. Da risikerer du nye betalingsanmerkninger, som igjen vil ha en negativ påvirkning på økonomien din på sikt.