For mange er en kausjonist utveien når man sliter med å få lån. Men du bør tenke deg om før du ber noen stille opp som garantisten din.

Tenk deg godt om før du tar opp lån med kausjonist

Vurderer du å be en venn eller slektning om å stille som kausjonist for deg? Tenk deg godt om. For dette kan ende svært dårlig. Både for deg selv og kausjonisten.

Det er blitt vanskeligere å låne penger i Norge. På grunn av myndighetenes skjerpede regler. Ta et huslån, for eksempel. Her må låntakeren stille med 15 % i egenkapital. Bankene låner som regel ikke ut mer enn 85 % av det boligen koster.

Det har også blitt vanskeligere å ta opp forbrukslån. Blant annet fordi man ikke kan ha mer gjeld enn 5 ganger bruttoinntekten.
De skjerpede reglene har gjort at mange lånesøkere leter etter alternativer. For eksempel å få med seg noen som garanterer for lånet på lånesøkerens vegne overfor banken. En kausjonist.

Kausjonist eller medlåntaker

Å få noen til å stille sikkerhet for deg når du skal låne penger, kan skje på to måter. Og her er det litt forvirring ute og går. Også blant fagfolkene. Derfor skal vi forklare deg hva som skiller en kausjonist fra en medlåntaker.

  • En kausjonist har et subsidiært ansvar. Det betyr at garantisten blir ansvarlig først etter at den hovedansvarlige har sviktet.
  • En medlåntaker har et solidarisk ansvar. Dette innebærer at låntakeren og medlåntakeren har et like stort ansvar for lånet fra at det innvilges.

Det hører med til bildet at kausjon først og fremst brukes på lån med pant i eiendom eller eiendeler. På huslån og billån, for eksempel. På forbrukslån er det mindre vanlig. Der har du oftere muligheten til å ta med deg en medlåntaker.

Hvordan fungerer kausjon

Når du ber noen om å stille kausjon for deg, spør du i realiteten om vedkommende kan ta over gjelden din, hvis du ikke er i stand til å håndtere den selv.

Sagt på en annen måte: Klarer du ikke å gjøre opp for deg, går banken løs på kausjonisten for å få tilbake pengene sine.
For å bli kausjonist, må man ha noe av verdi. Penger, for eksempel. Eller eiendom. Skulle det verste skje, at kausjonisten må dekke opp for lånet, må banken kunne hente pengene fra et sted. Ved å selge kausjonistens hus, for eksempel.

Kausjonistens ansvar

Heldigvis er det få kausjonister som må gjøre opp andres gjeld. De fleste opplever kausjonisttilværelsen som temmelig udramatisk. Men i bakgrunnen lurer alltid tanken på at man kan bli økonomisk ansvarlig for andres problemer.

Det juridiske begrepet er subsidiært ansvar. Det betyr at ansvaret først trer i kraft hvis låntakeren misligholder lånet. Slik er prosessen:

  1. Låntakeren slutter å betale på lånet.
  2. Banken starter en rettslig inndriving av gjelden.
  3. Fungerer ikke dette, retter banken kravet mot kausjonisten.

Det siste betyr at banken kan kreve at kausjonisten selger unna eiendom eller eiendeler for å dekke opp for det misligholdte lånet. Konsekvensene av å stille som kausjonist kan bli svært dramatiske.

Rettigheter

Kausjonisten din har en rekke rettigheter. (Det skulle bare mangle. Han eller hun kan jo miste huset hvis du ikke gjør opp for deg.)

  • Kausjonisten skal få en kopi av låneavtalen mellom deg og banken.
  • Han eller hun skal også få en skriftlig kausjonsavtale som opplyser om pliktene.
  • Kausjonisten skal få beskjed om alt som berører lånet. Manglende betaling, for eksempel. Eller avtaler om avdragsfrihet.

I tillegg har den som stiller sikkerhet krav på å få pengene tilbake, hvis kausjonsansvaret blir satt ut i livet. Skulle det verste skje, vil kausjonisten ikke bare miste huset på grunn av lånet ditt. I tillegg ender du opp med å skylde vedkommende store pengebeløp.

Frarådingsplikt

Bankene har en såkalt frarådingsplikt.

Når du søker om lån, og tar med deg en kausjonist, vil banken både vurdere din og kausjonistens økonomi. Skulle vurderingen konkludere med at kausjonisten ikke bør stille som garantist for lånet, har banken plikt til å informere dere om dette.

Kausjonen skal reduseres

La oss forestille oss at du har fått et lån. Takket være sikkerheten som en av slektningene dine har stilt med. I avtalen med banken går det klart frem hvor mye av lånesummen det stilles en garanti for.

Kausjonsansvaret skal reduseres i takt med at lånet krymper. Og dette er viktig. Garantistens ansvar skal bli mindre med tiden.

Det går som regel automatikk i dette. Men det kan være lurt å sjekke med banken at dette faktisk skjer.

Redusere kausjonistens risiko

For mange er det ingen vei utenom. Å få med seg en kausjonist er den eneste garantien for at en rekke mennesker skal få låne penger. Forhåpentligvis skjønner du nå at begge parter bør tenke seg godt om. Både den som spør. Og den som blir spurt. For de økonomiske konsekvensene kan bli voldsomme.

Hvis begge parter går videre, bør dere se på mulighetene for å redusere kausjonistens risiko. Det er en rekke ting dere kan gjøre.

1. Garantere for deler av beløpet

Ofte vil banken bli fornøyd hvis kausjonisten kan garantere for en del av lånebeløpet. Det behøver ikke en gang å være en stor del, heller.

På denne måten får lånesøkeren innfridd drømmene sine. Og sikkerhetsgarantisten kan sove roligere om natten, vel vitende om at vedkommendes ansvar er begrenset.

Bare pass på at kausjonsansvaret forsvinner så raskt det går. At ansvaret reduseres fra første nedbetaling på lånet.

2. Skaff deg forsikringer

Ingen vet hva morgendagen bringer. Du kan miste jobben, bli syk eller det som verre er. Pass på at slike, uforutsette hendelser ikke rammer kausjonisten din. Forsikre deg så godt du kan.

Det finnes flere forsikringer du bør kikke på:

  • Livsforsikringer – Gir dekning ved uførhet eller død.
  • Betalingsforsikringer – Dekker lånekostnader helt eller delvis.

Er du kausjonist, bør du faktisk kreve at den du skal hjelpe forsikrer seg. For låntakeren er det en forholdsvis liten pris å betale for at du skal unngå store, økonomiske vansker i fremtiden.

3. Frys renten

Som låntaker med kausjonist har du et mangesidet ansvar. Du har så klart ansvar for deg selv og familien din. Du har også ansvaret for kausjonistens økonomiske ve og vel. Derfor bør du ta grep tidlig hvis du mistenker at du vil møte økonomisk ruskevær.

Er du, for eksempel, usikker på om du tåler en stor renteoppgang? Snakk med banken om å binde renten på lånet ditt. Slik kan du få en mer forutsigbar økonomi i årene som kommer.

Og du kommer til å sove bedre om natten. Dels uten bekymringer for egen økonomi. Dels uten redsel for at du setter kausjonisten med familie, på gaten.

Tenk deg om

Å få med en kausjonist når du skal låne penger, kan gjøre det lettere å få lån. Men du påtar deg også et veldig ansvar. I verste fall kan du drive andre mennesker fra gård og grunn.

Du bør ikke ta lett på valget. Du bør tenke deg godt om før du involverer andre i lånedrømmene dine. Og du bør snakke godt igjennom konsekvensene med den du vil ha med deg.