Det er enklere enn noen gang å søke om lån. Du kan søke om lån digitalt hvor og når du vil. Du behøver ikke engang å sitte på en datamaskin da lånesøknadene er tilgjengelig fra mobiltelefonen. Antall lånetilbydere blir stadig flere i takt med den økte etterspørselen. Lovnader om raske penger og lån på dagen florerer på internett. Samtidig ligger nordmenn i verdenstoppen i privat gjeld.

Hva er forbrukslån og lån på dagen?

Et forbrukslån på dagen er et lån uten sikkerhet. Du kan som regel låne inntil 500 000 kroner uten å stille sikkerhet. Maksimal nedbetalingstid for denne type lån er fem år. Unntaket er om lånet skal brukes til å refinansiere eksisterende gjeld. Da kan man få opptil 15 års nedbetalingstid. Renten man får tilbud om på et forbrukslån kan variere. Ofte ligger den rundt 10 til 15 %.

Et lån på dagen er også en type forbrukslån uten sikkerhet. Forskjellene er lånebeløp, nedbetalingstid og rente. Lånetypene som ofte markedsføres som lån på dagen er smålån og mikrolån.

Smålån:

  • Lån opptil 50 000 kroner, noen ganger høyere
  • Nedbetalingstid 12 måneder
  • Rente ofte mellom 20 og 30 %

Mikrolån:

  • Lån mellom 1 000 og 20 000 kroner
  • Nedbetalingstid 1 til 6 måneder
  • Rente ofte mellom 100 og 300 %

Sikkerhet for lån

 

Det å stille sikkerhet til lånet betyr at du gir banken pant i dine eiendeler. Om du misligholder lånet kan banken kreve eiendelen tvangssolgt. På den måten kan banken få tilbake lånebeløpet allikevel. Dette gir større trygghet for banken, og du vil derfor oppnå bedre lånevilkår. Et forbrukslån kan tas opp både med og uten sikkerhet.

Tilgang og etterspørsel

Etterspørselen etter forbrukslån og lån på dagen har steget kraftig gjennom mange år. I takt med det vokser antall banker og lånetilbydere. Jo større etterspørselen er, desto større blir markedet. Da er det naturlig at flere og flere konkurrenter dukker opp.

I Norge har det blitt vanligere å ta opp forbrukslån. Dette er et lån uten sikkerhet med få krav til bruksområde. Over 3 millioner nordmenn har usikret gjeld. Denne utviklingen er en av de største risikoområdene for norsk økonomi. Samtidig har antall personer med betalingsanmerkninger økt. I slutten av november 2020 hadde nesten 250 000 nordmenn betalingsanmerkninger.

Hvorfor tar så mange opp forbrukslån?

Det er mange meninger om hva årsaken til utviklingen kommer av. Noen skylder på tilgangen til lån og hvor enkelt det er å søke. Debatten om regler for markedsføring av lån er stadig oppe til diskusjon. Andre mener det er for få krav knyttet til det å ta opp lån. Det har kommet flere nye krav til låneopptak de siste årene. Men det kan også bunne i vårt behov for å handle umiddelbart.

Markedsføring av lån

Med muligheten til å søke om lån digitalt, til og med fra mobiltelefonen, er lånte penger alltid et klikk unna. I tillegg dukker det stadig vekk opp reklame for denne type lån. I den digitale verden blir vi eksponert for rask tilgang til penger hver dag. Selv med strenge regler for hvordan et lån kan markedsføres, kan det se nokså fristende ut om økonomien er litt trang.

Handle umiddelbart

I dagens samfunn er behovet for umiddelbar finansiell tilfredsstillelse økende. Til tross for økt fokus på gjenbruk og miljø. Tilgangen til produkter har jo også økt i forbindelse med digitalisering. Da er det fristende med lån som ikke stiller krav til bruksområde. Lånet har heller ikke så store krav til inntekten din. I tillegg til det behandles søknaden og utbetalingen raskt. Er det for enkelt?

Hvor enkelt er det å ta opp et lån på dagen?

Når du søker om lån må du oppgi personlig informasjon om deg og din livssituasjon. I tillegg må du opplyse om din inntekt og gjeld. Denne informasjonen blir sjekket mot Skatteetaten og skattemeldingen din. I tillegg må banken foreta en kredittvurdering for å se betalingsevnen din. Om du ikke har noen betalingsanmerkninger eller for stor eksisterende gjeld vil du kvalifisere til et lån. Hvor stort lånebeløp du vil få innvilget kan variere fra bank til bank. Loven begrenser dog at du ikke kan låne mer enn fem ganger inntekten din totalt.

Når søknaden er sendt inn får du som regel svar veldig raskt. Søker du om et lån som er markedsført som lån på dagen, vil du være garantert svar innen 24 timer. Begrepet lån på dagen referer altså til tiden det tar før du får svar på søknaden. Lånebeløpet vil først utbetales når låneavtalen er signert. Deretter vil det ta mellom 1 til 2 virkedager før du har beløpet tilgjengelig på konto.

Oppsummering – utviklingen av forbrukslån og lån på dagen

I dag er tilgangen til lånte penger bare et tastetrykk unna. Antall tilbydere har økt i takt med etterspørselen, og veien til lånte penger er kort. I takt med utviklingen ser vi også en økning i betalingsanmerkninger og usikret gjeld i Norge. I dag er dette en av de største risikoområdene i norsk økonomi.